Kuriame Lietuvos ateiti logotipas

Pradedamas įgyvendinti projektas „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas IĮ „A Management“

2021 m. gruodžio 23 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-1398 IĮ „A Management“ projektui „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas IĮ „A Management“ skirtas 38 325,00 Eur finansavimas pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. IĮ „A Management“ dirba tik su B2B segmentu, pagrindiniai klientai yra verslo įmonės, kurios organizuoja vidinius renginius darbuotojams arba išorinius pristatomuosius renginius klientams bei visuomenei.
Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.
Šiuo metu Lietuvos renginių organizavimo rinkoje susiduriama su problema, kad klientų kiekis nuolat didėja, tačiau jie nėra galimybės jų suskirstyti į segmentus pagal turimus projektus ir poreikius. Siekiant sumažinti šią problemą, projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti ir įdiegti paslaugų dizaino sprendimą, kuris padėtų padidinti įmonės produktyvumą kliento valdymo procese iki projekto pasitvirtinimo.Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. sausio 31 d.

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0490 „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas IĮ „A Management“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.